Jezus, eeuwige Opperpriester,

Die Uw trouwe dienaar Pius XII hebt willen verheffen tot de hoge waardigheid van Uw plaatsbekleder op aarde en aan wie Gij de genade hebt gegeven een onverschrokken verdediger te zijn van het geloof,

een moedige verkondiger van rechtvaardigheid en vrede, een toegewijde verheerlijker van Uw gezegende moeder en een lichtend voorbeeld van naastenliefde en alle deugden, gewaardig U met het oog op al Zijn verdiensten ons de gunst te verlenen,

waarom wij vragen, zodat, in de zekerheid van Zijn krachtige voorspraak bij U, wij Hem eens mogen verheven zien tot de eer der altaren.

Amen.