■ KRO ■ De Katholieke Kerk in België maakt enkele opmerkelijke transities door. Dat blijkt uit het tweede jaarrapport dat de Belgische Bisschoppenconferentie vandaag heeft gepubliceerd. Zo wordt de kerk steeds meer gedragen door leken, die in meerderheid vrouw zijn. Ook is er in toenemende mate sprake van ‘keuzechristendom’ en van multi-etniciteit.

In alle Belgische bisdommen samen zijn 2.038 leken benoemd door een bisschop (in parochies, diensten van de bisdommen, zorgvoorzieningen …), naast 1.940 benoemde priesters. Het groeiend aandeel leken weerspiegelt zich ook in de opleidingen: er zijn 64 priesterstudenten, 39 diakens in opleiding en 297 mannen en vrouwen volgen de opleiding voor pastoraal werk.

De tweede belangrijke transitie is die van de vervrouwelijking. Van de meer dan 7.000 personen die in de Kerk in België een of andere verantwoordelijkheid dragen of taak vervullen is 55 procent vrouw. “De cijfers bevestigen dat vrouwen een onvervangbare rol spelen voor de toekomst van de Kerk en het geloofsleven”, aldus de bisschoppen.

De derde evolutie die de Kerk doormaakt is die van het cultuur- naar keuzechristendom. Mensen kiezen niet langer uit traditie, maar wel heel bewust voor bepaalde sacramenten. Dat weerspiegelt zich in de cijfers van een aantal sacramenten. Zo noteert de Kerk tussen 2016 en 2018 een daling voor doop (- 11,83 procent), vormsel (- 4,33 procent), kerkelijk huwelijk (- 13,92 procent) en eucharistie (- 16,79 procent).

De vierde transitie is die van de toenemende diversiteit. Naast de Nederlands-, Frans- of Duitstalige geloofsgemeenschappen zijn er in België ook 55 katholieke gemeenschappen met gelovigen van buitenlandse oorsprong en 9 katholieke gemeenschappen van oosterse ritussen (zoals Chaldeeërs en Syrisch-katholieken). Van de 2.260 ‘bedienaars van de eredienst’ die betaald worden door de Federale Overheidsdienst Justitie zijn er 19 procent vrouwen en 20 procent buitenlanders. Onder hen vormen de Congolezen (172) met voorsprong de grootste groep, gevolgd door Fransen (43) en Polen (34).

Andere opmerkelijke cijfers uit het rapport:

In 2018 werden 31 kerkgebouwen onttrokken aan de katholieke eredienst. Daarvan werden er 8 gegeven aan andere christelijke erediensten.

De bezinningscentra en gastenverblijven van kloosters en abdijen noteerden in 2018 227.279 overnachtingen (meer dan 600 gasten per dag).

De 9 kathedralen in België ontvingen in 2018 2.853.040 bezoekers voor liturgie en toerisme.

De 6 abdijen van mannelijke trappisten (Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren) verschaffen in hun brouwerijen, kaasmakerijen en gastenverblijven werk aan 395 mensen.