■ KRO ■ Paus Franciscus heeft zich kritisch uitgelaten over een te liturgische invulling van het permanent diaconaat. Het is volgens hem niet de bedoeling dat diakens “eersteklasmisdienaars of tweederangspriesters” zijn. Dat zei de paus zaterdag in een toespraak tot het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven.

Franciscus raadde in zijn speech bisschoppen aan “diakens uit de buurt van het altaar te houden”, zodat ze geen “gemankeerde priesters” worden en zich beter kunnen concentreren op hun dienst aan de armen.

De Heilige Vader zei ook dat de kerk ervoor moet waken om “leken niet te clericaliseren”.

Over de kwestie van leidinggevende posities van vrouwen zei de paus dat vrouwen een grotere rol gaan spelen in het bestuur van de kerk. “We moeten ervoor zorgen dat vrouwen zonder angst worden opgenomen in zowel adviserende functies als in bestuursposities. Altijd rekening houdend met de realiteit: de plaats van de vrouw in de kerk is niet alleen voor de functionaliteit. Ja, natuurlijk kan zij ook hoofd van een dicasterie zijn. Bij de benoeming onlangs van het hoofd van het Secretariaat voor de Economie stonden er nog twee vrouwelijke kandidaten op de definitieve lijst; zij hadden dicasteriehoofd kunnen zijn. Dat is de functionaliteit.”

Franciscus benadrukte dat vooral raadgeving door vrouwen erg belangrijk is. Dat zou volgens hem bijvoorbeeld hebben gebleken uit het topberaad over misbruik van februari van dit jaar. “Zij lieten toen een ander geluid horen en gaven blijk van een andere manier van kijken en denken. En dat was verrijkend.”

De aanleiding voor de toespraak was de eerste plenaire vergadering van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Deze fusieorganisatie binnen de Romeinse Curie werd in het najaar van 2016 in het leven geroepen in het kader van de herstructurering van het pauselijk bestuursapparaat. Het Dicasterie wordt geleid door de Amerikaanse kardinaal Kevin Farrell.

Alle departementen van de Romeinse Curie worden ‘dicasterie’ of ‘dicasterium’ genoemd.