■ KRO ■ Het Hooggerechtshof van Australië heeft woensdag ingestemd met de behandeling van het cassatieverzoek van kardinaal George Pell tegen zijn veroordeling voor kindermisbruik. De voormalige chef van de Vaticaanse financiën werd eerder schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige koorknapen en kreeg daarvoor zes jaar celstraf. Het cassatieverzoek wordt op zijn vroegst in maart 2020 inhoudelijk behandeld, laat een woordvoerder van het hooggerechtshof in Canberra weten. 

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in 1996 toen Pell net was aangetreden als aartsbisschop van Melbourne. Tijdens het strafproces werd het getuigenis van de man die beweert destijds door Pell te zijn misbruikt, als bewijs ingezet. De gedetineerde kardinaal houdt vol dat hij onschuldig is. In augustus ging hij tegen zijn veroordeling in beroep. Twee van de drie raadsheren van de Victoria Court of Appeal bekrachtigden echter de veroordeling.