Om het “genetisch” verlangen naar religie bij mezelf uit te proberen, ben ik gedurende een tiental weken opnieuw de Mis op zondag gaan bijwonen. Ik vond er niets meer aan. Wat me vooral stoorde was het melige gedoe rond “lief zijn voor elkaar” en “open staan voor onze arme broeders”. Vanzelfsprekendheden zonder diepgang werden rondgestrooid alsof het diepe wijsheden waren. Als dat de moderne kerk was, dan kon ik wel zonder.

Eddy Daniels