Simon, ook wel Simon de Zeloot of (om hem te onderscheiden van Simon Petrus) Simon Kananaios genoemd, was een van de twaalf apostelen van Jezus Christus waarover weinig meer bekend is dan zijn naam. De naam van Simon komt in alle synoptische evangeliën en Handelingen voor in de lijst met apostelen, zonder verdere gegevens.

Zijn feestdag is in de Rooms-Katholieke Kerk op 28 oktober, in de Koptische Kerk en Orthodoxe Kerk op 10 mei.

Judas Taddeüs is een van de twaalf apostelen van Jezus. ‘Taddeüs’ betekent zachtaardig. Hij moet niet worden verward met een andere discipel van Jezus, diens verrader Judas Iskariot. Soms wordt hij geïdentificeerd met Judas de broer van Jakobus de Mindere.

Levensloop

Taddeüs was waarschijnlijk een visser. Na Jezus’ hemelvaart zou hij samen met Simon het evangelie in Syrië, Mesopotamië en Perziëhebben gepredikt. Volgens de katholieke traditie zou hij dezelfde zijn als de auteur van het canonieke epistel de Brief van Judas, die zichzelf omschrijft als een apostel van Jezus, en als broer van Jakobus.

Van hem wordt verteld dat hij mensen kon genezen en demonen uit afgodenbeeldjes kon uitdrijven waardoor deze wegvluchtten en de beeldjes afbrokkelden. Uiteindelijk zou hij in Perzië zijn doodgeslagen met een knuppel en daarna onthoofd met een bijl. Op zijn graf werd de Zwarte Kerk gebouwd.