De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
voor wie zou ik beducht zijn?

Dat éne vroeg ik van de Heer,
dat is al mijn verlangen:
daar te zijn in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens.

Heer, hoor mijn aanroep tot U,
geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt en mijn hart spreekt het na:
“zoekt mijn aanschijn.”

Uw aanschijn, Heer wil ik zoeken.

Psalm 27 – GvL