■ KRO ■ De Duitse katholieke vrouwenbeweging Maria 2.0 doet geregeld van zich spreken. Met een ‘kerkstaking’ en andere manifestaties strijdt zij tegen de door mannen beheerste hiërarchie van de Katholieke Kerk. Een andere vrouwengroep, Maria 1.0, vindt dat Maria 2.0 veel te ver gaat. In een brief roepen zij de Maria 2.0-leden op trouw te blijven aan Jezus en de eenheid met de wereldkerk te bewaren.

“Wij menen niet dat uw eisen voor vrouwenwijding, priesterschap voor vrouwen of de afschaffing van het celibaat de crisis van de Katholieke Kerk en de geloofsafval in ons land positief zullen beïnvloeden. Integendeel”, zo staat er in de brief.

“De kerkgeschiedenis laat zien dat alleen in trouw aan Jezus en aan de Kerk, maar toch nooit met eisen van meer macht of inspraak, de Kerk en het geloof vrucht zullen dragen. Daarom hebben wij Maria 1.0 opgericht. Want Maria is dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Zij heeft geen update nodig en haar naam mag ook niet worden geïnstrumentaliseerd.”

In de brief zeggen de Maria 1.0 vrouwen dat ook zij het niet met alles in de Kerk eens zijn. “Maar wij hebben juist als jonge vrouwen in de Katholieke Kerk een thuis gevonden, die wij niet alleen liefhebben maar die is gegrondvest op de wilsbeschikking van Jezus Christus en de apostelen, die ons veel kracht geeft en onze levensbron is”, schrijven de vrouwen, die eraan toevoegen dat de sacramenten die door gewijde priesters worden toegediend, van wezenlijk belang zijn.

Maria 1.0 werd in mei van dit jaar opgericht door de 33-jarige docente Johanna Stöhr uit het Beierse bisdom Augsburg. 

Tegenover het recht in de leer staande Maria 1.0 staat het uiterst kritische Maria 2.0. Begin deze maand liet de protestbeweging weten niet in te gaan op de uitnodiging om mee te doen aan de zogenoemde Synodale Weg, georganiseerd door de Duitse Bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Duitse Katholieken, omdat zij “vrij” wil blijven en niet in structuren wil worden ingepast.