Neem, Heer, en aanvaard
heel mijn vrijheid,
mijn geheugen,
mijn verstand en heel mijn wil,
al wat ik heb en bezit,
Gij hebt het mij gegeven.
Ik schenk het U terug
en geef het geheel over
aan de leiding van uw wil.
Schenk mij alleen uw liefde
en uw genade,
dan ben ik rijk genoeg
en vraag U niets anders meer.

Amen