■ ND ■ De pauselijk gedelegeerde in bedevaartsoord Lourdes heeft onverwacht de rector vervangen door een eigen vertrouwenspersoon. Paus Franciscus grijpt hard in, maar niemand weet wat er precies aan de hand is.

Pater André Cabes was sinds 2015 rector van Lourdes. Hij was benoemd door de bisschop van het bisdom Tarbes-Lourdes, Nicolas Brouwet. Afgelopen juni trok paus Franciscus echter de macht naar zich toe door de benoeming van een ‘apostolisch gedelegeerde’ in de persoon van de hulpbisschop van Lille, Antoine Hérouard.

Deze heeft nu, nadat hij afgelopen vrijdag persoonlijk met de paus overlegde, onverwacht de Parijse priester Olivier Ribadeau Dumas (58) benoemd tot rector vanaf 1 oktober 2019. Ribadeau Dumas was van 2015 tot 2019 woordvoerder en secretaris-generaal van de Franse bisschoppenconferentie en genoot sinds kort van een sabbatical, met de bedoeling om op 1 januari 2020 als bisschoppelijk vicaris in het aartsbisdom Parijs aan de slag te gaan. Van 2013 tot 2015 was deze bestuurder en kenner van de Franse kerk de rechterhand van Hédouard die op dat moment secretaris-generaal van de Franse bisschoppenconferentie was.

De reden van het pauselijk ingrijpen en het op een zijspoor zetten van de bisschop van Tarbes-Lourdes is nog steeds in nevelen gehuld. De inhoud van het rapport dat door de Vaticaanse prelaat Rino Fisichella aan paus Franciscus werd overhandigd nadat deze tot twee keer Lourdes bezocht, is nog steeds geheim. Welke zending en opdracht Hérouard van de paus heeft gekregen, is eveneens omzichtig geformuleerd. Wel is duidelijk dat een van de problemen is dat volgens Rome de pastorale rol van Lourdes te veel in de schaduw kwam te staan van de financieel-economische kant.

Het bisdom Tarbes-Lourdes laat weten dat men nog geen nieuwe benoeming voor Cabes heeft gevonden ‘omdat het besluit zo recent is’. Volgens ingewijden was Cabes zelf slechts sinds enkele dagen op de hoogte. Cabes stichtte in 1995 een nieuwe religieuze gemeenschap op enkele kilometers van Lourdes en was van 2012 tot 2015 rector van de Franse kerk Trinità dei Monti boven aan de beroemde Spaanse trappen in Rome.