“In de oude mis sprak men van hart tot hart – cor ad cor loquitur. Vandaag spreken we in de mis, maar het hart zwijgt. Voor de devotie is er geen plaats meer.”

Bryan Houghton