■ KerkNet ■ Elk jaar op 7 juli wordt in het Nederlandse bisdom ‘s-Hertogenbosch de liturgische gedachtenis van de Zoete Moeder van Den Bosch gevierd. Dit jaar valt het feest op een zondag, een reden te meer om het in de Sint-Janskathedraal met nog wat meer glans en aandacht te vieren dan gewoon, klinkt het in Den Bosch. In de Sint-Janskathedraal wordt het feest van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch als hoogfeest gevierd.

Om 10 uur vindt er een pontificale hoogmis plaats waarin hulpbisschop Rob Mutsaerts de hoofdcelebrant is. De Schola Cantorum zingt daarbij de vaste en wisselende gregoriaanse gezangen van deze feestdag. Daarna is er om 11.45 uur een tweede gezongen eucharistieviering. Om 17 uur is er een pontificale Mariavesper met bisschop Gerard de Korte als voorganger. Bij dit liturgische avondgebed sluiten de priesters van het bisdom zich aan bij gelegenheid van hun jaarlijkse priesterdag. Na alle vieringen op deze dag trekken de deelnemers in processie naar de Mariakapel om de Zoete Moeder een groet te brengen.

De feestdag van de Zoete Moeder van Den Bosch is ook het begin van de jaarlijkse noveen. Tot en met 15 juli wordt gebeden op haar voorspraak. De jaarlijkse noveen te harer ere wordt afgesloten op 15 juli om 12.30 uur in de Sint-Janskathedraal.