■ KN ■ In Duitsland heeft een groep katholieke vrouwen, verenigd onder de noemer ‘Maria 2.0’, opgeroepen tot een ‘kerkstaking’. Deze hele week gaan de vrouwen niet naar de kerk, uit protest tegen de in hun ogen ondergeschikte positie die vrouwen in de katholieke Kerk hebben.

Ook hebben zij een open brief aan paus Franciscus geschreven, waarin zij onder meer oproepen tot strenger optreden tegen seksueel misbruik, opheffing van de celibaatsplicht en toegang van de vrouw tot alle kerkelijke ambten.

Het initiatief Maria 2.0 krijgt veel aandacht in de Duitse pers, en leidt tot gemengde reacties. Juist ook van andere katholieke vrouwen klinkt forse kritiek. Onder de noemer ‘Frauengebetsaktion’ riep een andere groep katholieke vrouwen om deze week júist naar de kerk te gaan en te bidden voor “de écht brandende kwesties” in de Kerk.

“Ik ben er van overtuigd dat het initiatief ‘Maria 2.0’ geenszins de meerderheid van gelovige vrouwen vertegenwoordigt, en niet alleen mij, maar vele andere katholieke vrouwen juist tegen de borst stuit”, zo verklaarde een van de initiatiefneemsters van de gebedsactie tegen het Duitse katholieke weekblad Der Tagespost. Een ander tegeninitiatief van vrouwen werd ‘Maria 1.0’ gedoopt, met als motto: “Onze Maria, moeder van God, heeft geen update nodig!”