■ RK Documenten ■ In de officiële aankondiging van de vieringen tijdens de Goede Week die door de Paus gecelebreerd zullen worden ontbreekt dit jaar de H. Mis van de “Instelling van de Eucharistie en het Priesterschap en herdenken van het gebod van de naastenliefde”, oftewel de viering van het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag. Wel wordt de viering van de Chrismamis – Missa chrismatis, waaronder de wijding en zegening van oliën plaatsvinden, in de morgen van Witte Donderdag genoemd. Overigens wordt de liturgische naam “Witte Donderdag” vermeden: er wordt slechts gesproken over “donderdag in de Goede Week”.

Onder het pontificaat van Paus Franciscus is het al gewoonte geworden dat deze viering, die normaal gesproken de Bisschop in zijn eigen kathedrale kerk viert, elders viert en daarbij meer het accent legt op de voetwassing, het zogenaamde “Mandatum Domini”. Maar dat zelfs het feit dat de Paus deze elders viert niet meer genoemd wordt in het officiële overzicht aan vieringen is wel opvallend.