■ KerkNet ■ Volgens Paix Liturgique, een groep Franse katholieken die de tridentijnse ritus van vóór het Tweede Vaticaanse Concilie voorstaat, viert wereldwijd ongeveer 1 procent van de katholieke priesters de eucharistie in het Latijn.

Wij schatten dat er tussen de 4.500 en 6.500 priesters de mis volgens de Latijnse ritus die tot in 1962 gebruikelijk was (de Tridentijnse ritus) vieren. Daarnaast vieren nog eens 760 priesters van de Sint-Pius X Priesterbroederschap, 600 priesters van gemeenschappen die onder de pauselijke commissie Ecclesia Dei vallen en 130 priesters van kloosterordes en religieuze congregaties de tridentijnse mis. Bijkomend zijn er 3.000 tot 5.000 priesters, onder meer een 1.000-tal in de Verenigde Staten, die regelmatig kiezen voor de Romeinse ritus in de buitengewone vorm op basis van Romeinse Missaal (1570) van de heilige Pius V, dat in 1962 door de heilige Johannes XXIII werd herzien.

Het totale aantal priesters wereldwijd bedroeg volgens de laatste editie van het Pauselijke Statistische Jaarboek (met cijfers tot en met 31 december 2016) 414.969.