■ Liefde en Trouw aan de Kerk ■ Zoals u allen wel weet wordt er binnenkort een conferentie in Rome gehouden over het seksueel misbruik in de Kerk en de rol van priesters daarin. In de media zullen wel velen gelezen hebben dat de oorzaak van deze enorme crisis zou gelegen zijn in het klerikalisme, dat wil zeggen klerikale machtsuitoefening, maar helaas zitten de zaken wat gecompliceerder in elkaar en het zijn verschillende groepen Katholieke lekenorganisaties, zoals Church Militant in de VS, die de oorzaak ziet in homoseksueel wangedrag. Ook de bekende Kardinalen Burke en Brandmüller (die de Dubia hebben opgesteld wegens bepaalde passages in Amoris Laetitia) geven nu hun mening hierover. Zij hebben onlangs een brief vrijgegeven en deze brief is nu vertaald door de Nederlandse priester Cor Mennen. Hieronder volgt de brief in het Nederlands. Het hele artikel van priester Cor Mennen kunt u hier lezen.

Medebroeders,

Door diepe zorg bewogen richten wij ons tot u.

Veel gelovigen in heel de wereld hebben als het ware hun kompas verloren. Zij stellen zich de angstige vraag: waarheen drijft de Kerk?

Het baart zorg als we zien dat men bij de seksschandalen probeert het eigenlijke kwaad slechts in het misbruik van kinderen te zoeken. Dit is zeker een afschuwelijke misdaad, met name wanneer het door priesters begaan wordt. Desondanks gaat het daarbij veel meer om het omvangrijke kwaal van de homoseksuele netwerken die zich achter een beschermende muur van medeplichtigheid en stilzwijgen in het hart van de Kerk hebben uitgebreid. Een verschijnsel dat in een sfeer van materialisme, hedonisme en relativisme wortelt waarin het bestaan van een absolute, zonder uitzondering verplichtende moraalwet openlijk ter discussie wordt gesteld.

Voor het seksueel misbruik, zegt men, zou “klerikalisme” verantwoordelijk zijn. Maar de echte oorzaak daarvoor is geen machtsmisbruik van priesters, maar een afkeer van de waarheid van het Evangelie. De zelfs publiek geuite oppositie in woord en daad tegen de natuurwet en tegen de goddelijke zedenwet is in werkelijkheid de wortel van het kwaad dat bepaalde sectoren van de Kerk corrumpeert.

Desondanks blijven kardinalen en bisschoppen in het zicht van deze situatie zwijgen. Zult u ook, medebroeders, zwijgen, als u nu op 21 februari in het Vaticaan samenkomt? Wij behoren tot degenen die in 2016 aan de heilige vader onze vragen (“dubia”) rond “Amoris Laetitia” hebben voorgelegd. Vandaag de dag is het zo, dat de “Dubia” niet alleen geen antwoord hebben gekregen maar als een uitdrukking van een algemenere geloofscrisis naar voren treden. Daarom moedigen wij u aan uw stem te verheffen om de onverkorte leer van de Kerk in woord en daad te bewaren en te bevestigen. Bidden wij de Heilige Geest om de Kerk bij te staan en de herders te verlichten. Een moedige daad die helderheid verschaft, is nu dringend noodzakelijk. Wij vertrouwen op het woord van de Heer, die beloofd heeft: “Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde van de wereld.”(Mt. 28, 20)

met broederlijke groet

Walter Kardinaal Brandmüller
Raymond Leo Kardinaal Burke