■ KRO ■ Tien priesters van het bisdom ’s-Hertogenbosch krijgen van bisschop Gerard de Korte een nieuwe benoeming, die per 1 februari 2019 zal ingaan. Onder hen is pastoor en voormalig televisievoorganger Vincent Blom, die Geertjan van Rossem zal vervangen als plebaan van de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist.

“Zes pastoors en vier kapelaans krijgen binnen ons bisdom een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en toe een nieuwe start kunnen maken”, laat mgr. De Korte weten.

Alle priesters hebben volgens het bisdom “van harte ingestemd met hun nieuwe benoeming”. De benoemingen kunnen worden bekrachtigd zodra de betrokkenen een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) hebben overlegd die zij eerder deze week hebben aangevraagd.

De 51-jarige Vincent Blom is nu pastoor van de parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode en deken van het dekenaat Veghel-Sint-Oedenrode. De huidige plebaan, Geertjan van Rossem (58), zal worden benoemd tot pastoor van de Heilig Hartparochie in Boxtel. Van Rossem, tevens lid van het kathedraal kapittel, blijft deken van ’s-Hertogenbosch. In Boxtel volgt Van Rossem pastoor Jacques Grubben (58) op, die zal worden benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen.

Andere over te plaatsen priesters zijn pastoor Norbert Swagemakers, pastoor John van de Laar, pastoor Robert van Aken, kapelaan Herman Schaepman, kapelaan Bryan van de Mortel, kapelaan Pushpa Raj en kapelaan Bart Theunissen.