“Wij zien nu dat jongeren katholiek willen zijn, zij willen het normale katholieke leven.” Dat zegt hulpbisschop Herman Woorts in gesprek met Italiaanse website Acistampa.

De hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht spreekt zich in een interview met de katholieke nieuwssite hoopvol uit over de nieuwe generatie katholieken.

Volgens Woorts willen Nederlandse katholieke jongeren “katholiek zijn”. “Zij willen het normale, katholieke leven.” De hulpbisschop zegt onder meer dat het sacrament van de biecht voor het grootste deel van de katholieken en jongeren geen probleem meer vormt.

“In juni hebben wij een pelgrimage naar Lourdes georganiseerd met twaalfhonderd mensen uit ons bisdom, waaronder honderd kinderen en jongeren. Wij spraken met hen over de gave van de verzoening van Jezus, die een sacrament is. Zij hebben de biecht ontdekt als een genade, soms als een bevrijding van zaken die ze met zich mee dragen”, aldus Woorts.

De Utrechtse hulpbisschop zegt verder dat jonge Nederlandse katholieken van nu “meer interesse hebben”. “Ik heb onlangs een ontmoeting gehad met jongeren uit ons bisdom. Ze kwamen uit verschillende plaatsen, ze zijn dus niet afhankelijk van een parochie of gebouw. Zij gaan op zoek naar plaatsen waar zij inspiratie en geloof vinden.”

KN