“Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven?” Deze vraagt stelt bisschop Gerard de Korte in een brief die naar alle parochies in zijn bisdom is gestuurd.

In de brief reageert de Bossche bisschop op het nieuws over seksueel misbruik door geestelijken in de Verenigde Staten en op de beschuldiging aan het adres van paus Franciscus dat deze niet adequaat zou hebben opgetreden inzake misbruik.

De bisschop geeft aan dat deze “negatieve berichtgeving” bij veel gelovigen en misbruikslachtoffers voor verdriet zorgt. Hij schrijft: “Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd. Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte.”

Wel heeft de bisschop de “vaste overtuiging” dat de Kerk in Nederland een veiligere plek is voor kinderen en jongeren dan in het verleden. Hij stelt dat een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Toch merkt hij op dat blijvende alertheid geboden blijft.

Tegelijk wijst hij op de “goede dingen” die in parochies gebeuren die “moed en hoop kunnen geven”. Hij denkt daarbij aan “het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus”, aan allerlei vormen van “geloofscommunicatie en catechese” en aan “allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon”.

“Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en zijn Evangelie blijven, ook door allen die het moeilijk hebben nabij te zijn. Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven”, aldus de bisschop.

Katholiek Nieuwsblad