Vanmiddag is in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen Koen Vanhoutte tot bisschop gewijd. Hoofdconsecrator was kardinaal Josef De Kesel.

Mgr. Vanhoutte werd in mei door paus Franciscus benoemd tot hulpbisschop van Mechelen-Brussel en titulair bisschop van Thagora. Hij wordt bestuurder van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

Kardinaal De Kesel sprak ook de homilie uit. Daarin verwees hij naar het misbruikschandaal in de Katholieke Kerk: “We weten het: godsdienst kan ontsporen. De laatste weken hebben we nogmaals met pijn en schaamte moeten vaststellen wat er zich achter mooie façades kan verbergen. En hoe subtiel de mechanismen zijn. Gods wet is één zaak. Maar wat mensen ervan maken, ‘de overlevering van mensen’, dat is een andere. Het onderscheid is cruciaal. Niet het behoud van onze eigen gewoonten en tradities, maar wat God van ons wil. Dierbare Koen, daarbij helpen, inspireren, voorgaan: dat zal jouw taak zijn.”

Kanunnik Koen Vanhoutte werd geboren in Oostende op 31 augustus 1957. Op 17 juli 1983 werd hij in Moere tot priester gewijd voor het bisdom Brugge. Hij promoveerde tot doctor in de theologie aan de Pontificale Gregoriana Universiteit in Rome. Hij was docent aan het grootseminarie van Brugge en achtereenvolgens bisschoppelijk vicaris (2005) en vicaris-generaal (2010-2015) van het bisdom Brugge. In die laatste functie diende Vanhoutte onder De Kesel, die in die periode diocesaan bisschop van Brugge was.

Het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft nu drie hulpbisschoppen. De andere twee zijn Jean-Luc Hudsyn (vicariaat Waals-Brabant) en Jean Kockerols (vicariaat Brussel).

KRO