De Rooms-Katholieke Kerk in Australië weigert mee te werken aan het plan van de regering dat priesters verplicht misbruik bij de politie te melden als zij daarover horen tijdens de biecht. Dat heeft de bisschoppenconferentie van het land vrijdag meegedeeld.

Het regeringsvoorstel was een van de aanbevelingen na een onderzoek over seksueel misbruik binnen de kerk. De bisschoppen zeggen dat zij 98 procent van die aanbevelingen hebben geaccepteerd.

Twee van de acht Australische staten hebben sinds het rapport al wetten opgesteld, die ervoor zorgen dat priesters voortaan strafbaar zijn als ze misbruik dat ze als biechtvader hebben gehoord niet melden. De andere staten overwegen nog wat ze zullen doen.

De Australische bisschoppen zijn overigens ook niet bij machte om het biechtgeheim op te heffen omdat het een wet van de universele kerk betreft. In de Codex van Canoniek Recht staat in canon 983: “Het biechtgeheim is onschendbaar; daarom is het de biechtvader ten strengste verboden met woorden of welke andere wijze en om welke reden ook over de boeteling maar iets bekend te maken.”

In Australië is vijf jaar lang onderzoek gedaan naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Daaruit kwam naar voren dat 7 procent van de priesters in Australië zich tussen 1950 en 2010 schuldig hebben gemaakt aan misbruik van kinderen.

KRO