Volgens een recent onderzoek daalt de populariteit van paus Franciscus onder Italianen. Terwijl hij in 2013 nog geliefd was bij 88 procent van de inwoners van Italië, scoort Bergoglio nu nog maar 71 procent, meldt La Repubblica op basis van cijfers van onderzoeksinstituut Demos. Een mogelijke verklaring voor de dalende populariteit is het pleidooi van Franciscus voor een grotere bereidheid om vluchtelingen en migranten op te vangen.

In 2013 was de paus nog steeds populair bij alle sociale groepen en alle leeftijdsgroepen. Nu is er sprake van differentiatie: Franciscus was het populairst onder reguliere kerkgangers (86 procent) en het impopulairst onder katholieken die het geloof niet praktiseerden (45 procent).

Bij de 18- tot 24-jarigen is het aantal toestemmingen de afgelopen jaren gedaald van 83 procent naar 58 procent. Maar deze groep is het nog steeds veel meer met hem eens dan met de Katholieke Kerk in het algemeen (30 procent). Slechts bij 55 procent van de 25- tot 34-jarige Italianen is de paus geliefd.

Ilvo Diamanti, socioloog en oprichter van Demos, noemt het standpunt van het Vaticaan met betrekking tot “de opvang van immigranten en openheid naar marginale groepen” als belangrijkste oorzaak. De daling van populariteit toont volgens hem aan dat mensen bang zijn voor veranderingen en demografische bewegingen. Diamanti meent verder dat teleurgestelde verwachtingen met betrekking tot veranderingen binnen de Kerk, zoals de aanpak van klerikalisme en misbruik, hebben bijgedragen tot de groeiende impopulariteit van paus Franciscus.

KRO