Nu emeritus aartsbisschop van Washington, Theodore McCarrick, geen kardinaal meer is, groeit in Amerika de roep om zijn laïcisatie.

De 88-jarige McCarrick wordt ervan beschuldigd in het verleden minderjarigen seksueel te hebben misbruikt. Ook komen steeds meer verhalen naar boven over zijn seksuele contacten met volwassen ondergeschikten.

Bisschop Michael Olson van het Texaanse bisdom Fort Worth vindt dat er snel gehandeld moet worden “om hem kerkrechtelijk terug te plaatsen in de lekenstand”.

“Elke dag weer vernemen we dat de voormalige kardinaal niet alleen minderjarigen zou hebben misbruikt, maar ook ondergeschikten zoals priesters, seminaristen en leken. De kwade gevolgen van deze handelingen zijn vermenigvuldigd door het feit dat financiële regelingen met slachtoffers werden getroffen zonder transparantie of zonder consequenties voor het geestelijke ambt van de ex-kardinaal”, zegt mgr. Olson tegenover Catholic Herald.

“De gerechtigheid vereist ook dat leiders in de Kerk die hebben geweten hebben van de vermeende misdaden en het seksueel wangedrag van de voormalige kardinaal maar niets deden, verantwoording moeten afleggen voor hun weigering om te handelen waardoor zij het mogelijk maakten dat anderen konden worden gekwetst”, aldus de bisschop van Fort Worth.

Bisschop Edward Scharfenberger van Albany in de staat New York vindt dat strenge handhaving van de wet en nieuwe regels ervoor moeten zorgen dat niemand op hoge posities nog kan wegkomen met wangedrag. Bovendien is de hele kwestie een symptoom van een diepgaande crisis die de Kerk doormaakt.

Mgr. Scharfenberger wijst erop dat seksuele handelingen buiten het huwelijk door de kerkelijke leer heel helder als zwaar zondig worden aangemerkt. Dat geldt volgens hem zeker voor een kardinaal. “Een lid van de geestelijkheid die belooft een celibatair leven te leiden, moet in zijn relatie met allen die hij dient even kuis zijn als echtgenoten binnen een huwelijk. Dat is wat ons geloof ons leert en wat ons in de praktijk wordt voorgehouden. Er is geen ‘derde weg’.”

“Misbruik van gezag – in dit geval met een sterke seksuele ondertoon – ten opzichte van kwetsbare personen is nauwelijks minder laakbaar dan seksueel misbruik van minderjarigen, waar de USCCB (Amerikaanse Conferentie van Katholieke Bisschoppen) in 2002 iets aan probeerde te doen. Helaas ging het ‘Handvest’ op dat moment – iets wat ik nooit heb begrepen – niet zo ver dat kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen in dezelfde mate ter verantwoording werden geroepen als priesters en diakens”, aldus de bisschop van Albany, die eraan toevoegt dat de overgrote meerderheid van de clerus ernaar streeft een heilig leven te leiden en dat hij zich schaamt voor zijn broeders die dat niet doen, “zoals de kardinaal”.

McCarrick, in 2001 door paus Johannes Paulus II tot kardinaal verheven, verzocht de huidige paus om zijn lidmaatschap van het Kardinalencollege op te heffen. Franciscus aanvaardde dit ontslag op 28 juli.

De laatste keer dat een geestelijke zijn kardinalaat opgaf was in 1927. De Franse conservatieve jezuïet Louis Billot was het niet eens met de houding van paus Pius XI ten opzichte van de monarchistische beweging Action Française en besloot daarom zijn rode hoed in te leveren.

KRO