opgeruimd staat netjes!

De 88-jarige emeritus aartsbisschop van Washington, Theodore McCarrick, is geen kardinaal meer. De paus heeft zijn ontslag uit het Kardinalencollege aanvaard en hem een schorsing als kerkelijk ambtsdrager opgelegd, zo heeft het Vaticaan vandaag bekendgemaakt.

McCarrick, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik en ander wangedrag, werd op 21 februari 2001 door paus Johannes Paulus II tot kardinaal verheven en benoemd tot kardinaal-priester van de titelkerk Santi Nereo ed Achilleo.

“Gisteravond ontving de Heilige Vader een brief waarin kardinaal Theodore McCarrick, aartsbisschop-emeritus van Washington (V.S.), zijn ontslag aanbiedt als lid van het Kardinalencollege. Paus Franciscus heeft zijn ontslag uit het kardinalaat aanvaard en heeft bevolen dat hij geschorst is in de uitoefening van welk openbaar ambt dan ook, samen met de verplichting om te verblijven in een huis dat hem nog moet worden toegewezen, voor een leven van gebed en boete totdat beschuldigingen aan zijn adres zijn onderzocht in een regulier canoniek proces”, aldus de persdienst van de Heilige Stoel.

De 88-jarige McCarrick mocht in juni van Rome zijn priesterschap al niet meer publiekelijk uitoefenen. Dat verbod kreeg hij opgelegd nadat een onderzoekscommissie van het aartsbisdom New York een klacht tegen hem van seksueel misbruik gegrond had verklaard. De kardinaal verklaarde daarop dat hij zich dit vermeende vergrijp niet kon herinneren en dat hij geloofde onschuldig te zijn. In de weken daarna onthulde een aantal priesters verhalen over het seksuele wangedrag van de aartsbisschop, die geregeld seminaristen en jonge priesters meelokte naar zijn strandhuis.

McCarrick, geboren in 1930, werd in 1958 priester gewijd voor het aartsbisdom New York, waarvan hij in 1977 hulpbisschop werd. Begin 1982 werd hij diocesaan bisschop van Metuchen (New Jersey) en in 1986 aartsbisschop van Newark. Begin 2001 trad hij aan als aartsbisschop van Washington. Kort daarop werd hij door paus Johannes Paulus II tot kardinaal verheven. In 2006 ging McCarrick met emeritaat.

KRO