wat een tendentieus artikel; iedereen die het niet eens is met meneer Knieps is dus dom!

De controverse rond de toelating van echtgescheiden hertrouwden tot de communie is nog maar amper geluwd of een ander meningsverschil steekt op het hoogste niveau van de katholieke kerk de kop op, schrijft theoloog Thomas Knieps in zijn opiniebijdrage in Tertio van morgen woensdag 27 juni. Het gaat opnieuw over de deelname aan de eucharistie, maar dit keer voor de niet-katholieke partner in een gemengd christelijk huwelijk.

Aanleiding is de beslissing van de Duitse bisschoppenconferentie van februari 2018 om pastorale richtlijnen uit te vaardigen die het officieel mogelijk maken dat de katholieke en protestantse partner in een interconfessioneel huwelijk gemeenschappelijk de eucharistie ontvangen. Hierbij gaat het er niet om protestanten langs het achterpoortje van het huwelijk toegang tot de katholieke communie te verlenen, onderstreept Knieps. De Duitse bisschoppen is het veeleer te doen tegemoet te komen aan gelovige en praktiserende koppels die doorheen de week de ‘diepe levens- en liefdesgemeenschap’ van een christelijk huwelijk delen maar ’s zondags aan de tafel van de Heer gescheiden zijn. Tevens willen de bisschoppen een in Duitsland en vele anderen landen gebruikelijke praktijk uit de schemerzone van de onwettigheid halen.

Er lijkt dus niets mis te zijn met de beslissing van de bisschoppenconferentie die trouwens met een grote meerderheid werd aangenomen. Wat er in de daarop volgende maanden gebeurde, is de zoveelste act in een bedroevend schouwspel dat de hoogste kerkelijke kringen sinds de bisschoppensynodes over het gezin in 2014 en 2015 opvoeren.

Duidelijk is alleszins dat diegenen die het ‘machtwoord’ vanuit het Vaticaan nu toejuichen en van een ‘noodrem nog juist voor de afgrond’ spreken, simpelweg weigeren om in de postconciliaire Kerk en theologie thuis te komen. 

KerkNet/Tertio