… LOL …

Diests deken Felix Van Meerbergen (67) stuurt op zijn Facebook een duidelijke boodschap naar Rome: Wij, priesters kraken onder de werkdruk. Geef ons hulp, geef ons nieuwe herders of herderinnetjes.

“Ik wil hier niet de grote pleitbezorger zijn om vrouwen tot het priesterambt toe te laten”, zegt Felix Van Meerbergen aan Het Nieuwsblad Online “ zet me alsjeblief zo niet in de markt. Het gaat hier om iets anders. Het gaat om werkdruk. Om de immense werkdruk waaronder priesters leven. Niet alleen ik hé. Ik spreek ook voor collega’s die nog veel harder moeten werken omdat hun groepje nog veel kleiner is. Ik wil de kerkleiding wakker houden met een oproep te blijven nadenken over het priesterambt.”

Hoe zwaar is die werkdruk? Felix Van Meerbergen antwoordt zo: “Priester ben je van het moment dat je opstaat, tot het moment dat je gaat slapen. Je bent constant priester ook omdat je het zo wil natuurlijk. Priester op je parochie, in de het ziekenhuis, priester wanneer iemand in nood belt, maar evengoed wanneer de parochianen een overwinning van de Rode Duivels vieren of wanneer ze waterputten in Afrika openen, ook daar wil ik bij zijn.”

“Ik heb het altijd zo gewild en gedaan. Al veertig jaar lang. Maar het wordt lastig. Want ik verouder. Toen ik veertig jaar geleden op mijn eerste parochie begon, was ik daar de jongste priester. Vandaag ben ik – op mijn 67ste – weer de jongste priester. Mijn twee collega’s zijn een stuk in de zeventig.”

Vroeger had Felix Van Meerbergen meer collega’s. Dus was een betere taakverdeling mogelijk. Maar het priesterheir dunt uit. Ook in Diest. De bekende Rudy Borremans – die in aanvaring kwam met de kerk omdat hij openlijk samenleefde met zijn vriend – was hier priester. Maar straks niet meer. Borremans gaat in de zorg werken.

“Ah het gebeurt overal, dat er priester wegvallen. Straks ook een in Tienen. Zij die nog meedraaien, zitten allemaal op het tandvlees”, zegt Van Meerbergen. “We werken allemaal graag in Gods wijngaard. Maar trop is teveel . En het is trop.”

Hoe dit te remediëren? “Dat is aan de kerkleiders. Ik weet dat ze ermee bezig zijn. Maar ik wil ze nog eens porren voort te doen en vooral, breed te durven gaan in hun denken. Het priesterambt desnoods helemaal open te breken, tot er ook vrijwilligers, getrouwden en vrouwen kunnen instappen.”

Het Nieuwsblad