Mannen zonder geloof bekleden de hoogste ambten van de kerk, aldus Mgr. Athanasius Schneider.

Schneider sprak met Gloria.tv na de viering van de Pauselijke Hoogmis in de Oude Rite-cisterciënzerabdij Vyšší Brod, Tsjechië (10 juni jl.).

Volgens hem zijn er leden van de kerkelijke hiërarchie die het relativisme, het protestantisme en “een andere kerk” bevorderen. Zij gebruiken hun macht om de gelovigen te onderdrukken, om de Oude Latijnse Mis te verbieden.

De bisschop merkt dat deze groep een hekel heeft aan de catechismus en omdat de eenheid in het geloof verloren is gegaan, zijn de bisschoppen verdeeld en is deze verdeeldheid in het openbaar zichtbaar.

Voor Schneider is het duidelijk dat de kardinalen Marx en Kasper niet hetzelfde geloof delen met de kardinalen Burke en Müller.

In het licht van pogingen om gehuwde priesters voor te stellen, betoogde Schneider dat het celibaat niet zomaar een “kerkelijke wet” is, maar de vrucht van een apostolische traditie. Reeds in de 4e eeuw verklaarden Augustinus en het Concilie van Carthago dat het celibaat van apostolische oorsprong is.

Schneider denkt dat de komende Amazonesynode een soort van “pastorale assistenten” zou kunnen introduceren die nu al gangbaar zijn in de Duitstalige landen [omdat er geld is om ze te betalen].

Deze [Duitse] vrouwelijke kerkmedewerkers dragen alben, “leiden” liturgieën, prediken en geven de communie, concelebreren of delen het “sacrament van de zalving der zieken” uit, hoewel zij geen priesterlijke macht hebben.

gloria.tv