De internationale organisatie van misbruikslachtoffers Ending Clergy Abuse vraagt het Vaticaan om een onderzoek te openen naar twaalf bisschoppen. Zij zouden hebben nagelaten om doortastend op te treden tegen seksueel misbruik door priesters. Onder de twaalf is volgens Het Nieuwsblad de bisschop van Gent, mgr. Luc van Looy.

Ending Clergy Abuse (ECA) is een platform dat actiegroepen uit vijftien landen verenigt die strijden tegen seksueel misbruik in de Kerk. In Genève brengt ECA vandaag twaalf slachtoffers samen die de Kerk van binnenuit willen veranderen. Zij willen niet de daders aanklagen, maar de bisschoppen die niet afdoende tegen de daders zouden hebben opgetreden.

Een van de twaalf werd door de Vlaamse priester Omer V. misbruikt. In de jaren tachtig werkte hij in het toenmalige Zaïre waar hij verschillende jongens misbruikte. Om die reden werd hij in 1987 naar België gestuurd. Daar misbruikte hij een meisje. Vervolgens ging hij met pensioen.

“Toch kon Omer V. de daaropvolgende jaren nog naar Rwanda reizen, waar hij een stichting had om weeskinderen op te vangen”, zegt de Amerikaanse Ann Barrett. Hij zou er opnieuw misbruik hebben gepleegd.

Luc van Looy werd in 2004 bisschop van Gent. Hij verhinderde volgens Barrett niet dat V. naar Rwanda reisde. “We willen dat er een onderzoek komt om na te gaan of hij volgens paus Franciscus genoeg heeft gedaan om kinderen te beschermen.”

“Dit is een dossier met ernstige feiten uit het verleden”, reageert het bisdom Gent in Het Nieuwsblad. “De bisschop heeft de man (Omer V., red.) meermaals, zowel schriftelijk als mondeling, het verbod opgelegd om naar Afrika te reizen. Uit de feiten bleek dat hij dat verbod meermaals naast zich neerlegde. Intussen weten we dat hij in Rwanda geseind staat als persona non grata.” Zijn dossier is overgemaakt aan Rome. De 82-jarige V. heeft geen enkele functie meer in het bisdom.

Katholiek Nieuwsblad