De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. 

Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. 

Het Aartsbisdom Utrecht is in juni en september de plek waar de rozenkrans wordt gebeden. Op 9 juni vindt het gebed plaats in de H. Gerardus Majellakerk te Utrecht.

Mariabode