Wij aanbidden U, heilige Heer, almachtig Vader, eeuwige God.

Die met Uw eniggeboren Zoon en de Heilige Geest één God, één Heer zijt; niet in de eenheid van één Persoon, maar in Drievuldigheid, van één Natuur.

Want hetgeen wij, overeenkomstig Uw openbaring, van Uw heerlijkheid geloven, dat nemen wij ook van Uw Zoon alsmede van de Heilige Geest zonder enig verschil of onderscheid aan; zodat in het belijden der ware en eeuwige Godheid, in de personen de eigenschap, en in de natuur de eenheid
en in de majesteit de gelijkheid aanbeden wordt.

Uit: de prefatie van de Allerheiligste Drie-eenheid