Twee bisschoppen reageren verontwaardigd op het volgens hen bevooroordeelde interview op de openbare omroep BBC met de conservatieve politicus Jacob Rees-Mogg. Journaliste Jo Coburn peilde in haar gesprek in het programma The Daily Politics meermaals naar de geloofsovertuiging van de katholieke politicus en suggereerde onomwonden dat dit een ernstige hinderpaal kan zijn voor Rees-Mogg om ooit premier van Engeland te worden. De politicus beet in het gesprek fel van zich af en vroeg Coburn of zij wel besefte wat de betekenis is van religieuze verdraagzaamheid en vroeg haar waarom zij zo sterk afgaf op het katholicisme. Rees-Mogg stelde nuchter vast dat Coburn een bepaalde liberale visie van verdraagzaamheid voorstaat, die slechts bereid is om de visie van gelijkgezinden te aanvaarden.

Bisschop John Keenan van het Schotse Paisley, noemt het onvoorstelbaar dat iemand die openlijk voor zijn geloof durft uit te komen zo wordt aangepakt en aangevallen op een openbare tv-zender. Hij vindt het ook onaanvaardbaar dat daarbij wordt gesuggereerd dat iemands geloofsovertuiging hem ongeschikt maakt voor een belangrijk openbaar ambt. Volgens de bisschop vertegenwoordigt Coburn een agressieve en schadelijke vorm van secularisme, die niets meer met een liberale houding te maken heeft.

Ook bisschop Mark Davies van Shrewsbury was niet te spreken over de manier waarop het interview was verlopen. Het opjagen van een parlementslid als Jacob Rees-Mogg om de eenvoudige reden dat hij het geloof van de katholieke Kerk deelt, geeft aan dat de BBC en zijn interviewers de katholieke leer zien als iets wat op de een of andere manier voorbij de publieke tolerantie gaat. Het valt moeilijk om deze behandeling van katholieke politici te zien als iets anders dan nieuwe onverdraagzaamheid, liet hij in The Catholic Herald optekenen.

KerkNet