Paus Paulus VI had een brief geschreven, die kon gebruikt worden voor zijn aftreden als hoofd van de katholieke Kerk en bisschop van Rome indien hij onder een langdurige of ongeneeslijke ziekte zou gebukt gaan of andere ernstige beletsels die het hem onmogelijk maken om zijn functies behoorlijk uit te voeren. Dat schrijft Leonardo Sapienza, de regent van het pauselijke huishouden, in een nieuw boek over Giovanni Battista Montini, die van 1963 tot 1978 13 jaar lang als paus aan het hoofd stond van de katholieke Kerk.

Sapienza verzamelde in het vooruitzicht van de heiligverklaring van paus Paulus VI, die in oktober plaatsheeft en zaterdag aanstaande op het consistorie in Rome plechtig wordt afgekonigd, een aantal unieke documenten van paus Paulus VI. De meerderheid van die documenten werden nooit eerder gepubliceerd.

De brief waarmee paus Paulus VI zijn eventuele opvolging mogelijk wou maken, is gedateerd op 2 mei 1965, nauwelijks twee jaar na zijn pausverkiezing. Hij geeft daarin aan de deken van het kardinaalscollege de opdracht om met de kardinalen van de Romeinse curie en de vicaris-generaal van het bisdom Rome de opdracht om zijn opvolging te organiseren als hij niet langer in staat zou zijn om de katholieke Kerk behoorlijk te besturen.

KerkNet