Vorige week gaf monseigneur Gerard de Korte aan dat hij geen commentaar wilde geven op de harde kritiek van kardinaal Wim Eijk op paus Franciscus. Vandaag doet de bisschop van Den Bosch dat wel, zij het op indirecte wijze en zonder Eijk bij name te noemen. In zijn column in Nederlands Dagblad neemt hij het op voor de huidige bisschop van Rome.

“Sommige gelovigen, ook hoge geestelijken, menen dat de paus ruimte laat voor verwarring. Maar is het niet beter te spreken over een pauselijke bereidheid tot blijvende dialoog?”, schrijft De Korte in zijn column.

Kardinaal Eijk heeft in een opiniestuk gezegd dat paus Franciscus de zuiverheid van de katholieke leer in gevaar brengt door geen definitief woord te spreken in een kwestie die speelt in Duitsland. Een meerderheid van de Duitse bisschoppen wil in enkele gevallen en onder voorwaarden protestantse echtgenoten van katholieke gelovigen eucharistische gastvrijheid bieden.

De Korte: “Voor de paus is de kerk als een ziekenhuis, waar mensen die gekwetst en gebutst langs de levensweg liggen, weer op adem kunnen komen. Nergens blijkt dat de paus de leer van de kerk geweld aandoet. Maar wel wil hij rekening houden met de weerbarstigheid van ons bestaan. In de loop van de kerkgeschiedenis blijkt er een organische groei in het kerkelijk spreken.”

De bisschop van Den Bosch acht het vruchtbaar dat “theologen en het leergezag – in het licht van de Heilige Schrift, de traditie en nieuwe wetenschappelijke inzichten – blijven nadenken over gevoelige thema’s als echtscheiding, homoseksualiteit, eucharistische gastvrijheid en intercommunie (het over en weer deelnemen aan el- kaars eucharistie/avondmaal)”.

KRO