Kardinaal Rainer Maria Woelki, de aartsbisschop van Keulen, heeft zijn standpunt over de weigering van de toelating tot de communie voor de protestantse echtgenoot/-genote van een katholiek verdedigd. Hij ontkende dat hij achter de rug van de andere bisschoppen naar Rome is gestapt. 

Al van toen het voorstel voor de richtlijn op een bijeenkomst van bisschoppen werd geformuleerd, heb ik daarover mijn bezorgdheid uitgesproken en heb ik een brief geschreven aan de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie. Wij verschillen onderling van mening, maar het is een goede zaak dat dit mogelijk is. 

De kardinaal onderstreept vooral dat protestanten een andere visie hebben op de Kerk en de sacramenten. 

Het begrip van de eucharistie, is van cruciaal belang voor katholieken en orthodoxe medechristenen, omdat dit nauw verbonden is met de kerkelijke eenheid en ons streven naar de eenheid van de christenen. Duitsland is historisch het land van de Reformatie, maar vandaag is het ook slechts een van de landen van de Reformatie. Protestantisme is wereldwijd vertegenwoordigd, net zoals de katholieke Kerk. Dit is dan ook een kwestie van de hele universele Kerk. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de toegang tot communie slechts in samenspraak met de andere bisschoppenconferenties en de kerkverantwoordelijken in Rome moet geregeld worden. En wij mogen daarbij ook onze orthodoxe broeders en zusters niet vergeten. Dat is een hele uitdaging, maar het zou geweldig zijn als wij daarvoor een oplossing vinden.

KerkNet