De Britse katholieke Kerk sluit zich samen met de methodisten aan bij een actie van de Britse anglicaanse Kerk, waarbij tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren onophoudelijk wordt gebeden opdat zoveel mogelijk mensen Jezus leren kennen. Het initiatief vond in 2016 voor het eerst plaats op initiatief van de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby.

Deze derde editie heeft een uitgesproken oecumenisch karakter. Zij nodigt zowel individuen en families als gemeenschappen uit om mee te bidden. Het initiatief wordt ondersteund door de website Thykingdomcome, waar suggesties voor gebeden en gebedsdiensten worden aangereikt. De Britse katholieke Kerk zegt dat zij het initiatief vooral wil verrijken met gebed tot Maria en het bidden van de rozenkrans. Ook elders in de wereld wordt het gebedsinitiatief mee ondersteund.

KerkNet