De kardinaal van Utrecht clasht met de paus van Rome. Hoe manoeuvreert de bisschop van Den Bosch daartussen? Helaas, de woordvoerder van monseigneur Gerard de Korte laat weten dat de bisschop ‘in de media niet wil reageren op het opiniestuk van kardinaal Eijk’.

Dat artikel, op een Amerikaanse website, loog er eerder deze week niet om. Eijk vindt dat Franciscus I de ‘eenheid van de kerk in gevaar brengt’. Steen des aanstoots is de vraag of protestantse echtgenoten van katholieken de hostie mogen ontvangen. Duitse bisschoppen mogen dat van de paus onderling uitmaken. Slechte zaak, vindt Eijk, die de paus bovendien oproept afstand te nemen van het zegenen van homoseksuele relaties.

Het Bossche bisdom van De Korte is het grootste van het land. Hij werd in 2016 alom verwelkomd als ‘bruggenbouwer’, niet alleen tussen behoudende en progressieve katholieken. Als pleitbezorger van de oecumene wordt De Korte ook gezien als ‘de meest protestantse bisschop van Nederland’. Maar nu De Korte de uithaal van Eijk onbesproken laat, blijft hangen of ‘Den Bosch’ dichter bij ‘Utrecht’ dan bij ‘Rome’ ligt.

Het is bekend dat De Korte en Eijk elkaar niet liggen. In 2010 haalde Eijk uit naar De Korte, die toen nog bisschop in Groningen was. De Korte had zich negatief uitgesproken over de ban waarin liederen van Huub Oosterhuis waren gedaan in de bisdommen van Utrecht en Den Bosch. Het kwam De Korte op een reprimande van Eijk te staan.

Het vooruitstrevende imago van De Korte liep in 2017 al een deuk op toen hij bij nader inzien een viering voor homoseksuelen in de Sint-Jan van Den Bosch afblies. Op de weerstand van orthodoxe priesters bleek hij zich te hebben verkeken. De Korte beloofde destijds wel om over geloof en seksuele diversiteit een dialoog aan te gaan. Daar komt het de komende week drie keer van. De dialoogbijeenkomsten voor genodigden vinden in besloten kring plaats.

Brabants Dagblad