aan de vruchten herkent men de boom (als er al vruchten zijn)

Vlak voor de start van de Deutscher Katholikentag, de Katholiekendag(en) van woensdag 9 tot en met zondag 13 mei in Münster, spreekt Thomas Sternberg, de voorzitter van het Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), zijn ongerustheid uit over het snel dalende aantal priesters in Duitsland. De poging om het priestertekort op te vangen door een fusie van almaar meer parochies biedt volgens Sternberg geen alternatief. De daling van het aantal priesters en de impact daarvan voor de katholieke Kerk moet in Münster de komende dagen beslist een van de belangrijkste gespreksthema’s zijn, vindt de Zdk-voorzitter.

Volgens een pas gepubliceerde studie worden dit jaar voor de 27 Duitse bisdommen samen 61 mannen tot priester gewijd. Vorig jaar waren er dat 74, in 1995 nog ruim 186. In 2015 werd een historisch dieptepunt bereikt met 58, het laagste aantal priesterwijdingen ooit. In deze cijfers zijn de priesterwijdingen van leden van kloosterordes en religieuze congregaties en buitenlandse kandidaten die in Duitsland worden gewijd niet meegerekend.

Sternberg denkt dat een versterking van het aantal buitenlandse voorgangers een deel van de oplossing kan zijn. Ook viri probati, gehuwde mannen met een diep geloof en een onberispelijke levensstaat die zich geroepen weten tot het priesterschap, kunnen bijdragen om het gebrek aan priesters op te lossen. Megaparochie-associaties zijn volgens de ZdK-voorzitter geen oplossing, omdat de voorgangers daar nauwelijks nog tijd hebben om gelovigen individueel te begeleiden.

De evolutie is volgens Thomas Sternberg een grote uitdaging om na te denken over creatieve oplossingen voor de toekomst. Daarbij is het ook onvermijdelijk dat leken actiever het lot van hun kerkgemeenschap in handen nemen.

KerkNet