gelezen op de website van pastoor Mennen

Soms verwijt ik bisschoppen, ook de Nederlandse bisschoppen, lafheid, niet zozeer in het getuigen van de waarheid maar met name lafheid in het energiek afwijzen van dwalingen en verkeerde praktijken. Al langer maar nu ook weer moet ik een nadrukkelijke uitzondering maken voor kardinaal Willem Jacobus Eijk. Hij heeft onlnags op een paar buitenlandse websites een bijdrage geleverd naar aanleiding van het intercommuniebesluit van de Duitse Bisschoppen en de reactie van Rome hierop. U kunt de tekst in het Nederlands hier lezen.

Het stuk is uitermate helder en verklaart dat deze vorm van intercommunie onverenigbaar is met het katholieke geloof en hij voert daar ook de juiste redenen voor aan. Het enige wat Rome eigenlijk had kunnen doen, is de kant kiezen van de zeven bisschoppen die bezwaar aantekenden tegen het meerderheidsbesluit binnen de Conferentie en in beroep zijn gegaan bij de paus. Dat de paus dit niet heeft gedaan maar heeft gezegd dat de Duitse bisschoppen het samen maar moeten uitzoeken, is volgens kardinaal “totaal onbegrijpelijk” omdat de leer en de praktijk rond het communie uitreiken volkomen duidelijk is. Heel ernstig maar terecht is het verwijt van de kardinaal dat besloten ligt in de verwijzing naar artikel 675 van de Catechismus en waar hij zijn verhandeling mee besluit:

“De laatste beproeving van de Kerk

Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het ‘mysterie van de ongerechtigheid’ onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid.”

Misschien zouden de andere Nederlandse Bisschoppen op een of andere wijze hun bijval aan de kardinaal kunnen betuigen. Onze bisschoppen dienen toch solidair de eerste getuigen van het geloof te zijn, zeker in tijden waarin dat wordt aangevochten.