Afgelopen zondag vond een speciale Hoogmis plaats in de Grote Kerk in Alkmaar. Het 500-jarig bestaan van de kerk en het bevrijdingsweekend waren mooie redenen om de kerk weer eens in katholieke sferen te brengen. De kerk werd in 1573 namelijk protestants maar heeft sinds 1996 geen religieuze functie meer.

In 1429 kwam de kerk in de aandacht vanwege een wonder dat er zou hebben plaatsgevonden. Folkert, een jongeman uit Alkmaar, had gestudeerd voor priester en op 1 mei 1429 vond zijn eerste Mis plaats. Toen Folkert enkele druppels witte wijn op zijn gewaad morste, werden er rode druppels zichtbaar. Ook na het herstellen van het gewaad bleven de druppels zichtbaar. De verkleuring werd als een wonder beschouwd. Het bloedwonder van Alkmaar.

De hoofdcelebrant van de viering was niemand minder dan mgr. Jozef Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Voor hem ook bijzonder omdat hij in Alkmaar geboren is. Mgr. Hendriks sprak zich uit over het verleden van het heilige bloedwonder en over de historie van de kerk. Hij beschreef het katholieke leven binnen het geloof niet als ”hip” of ”cool” maar meer als iets inhoudelijks en gemeenschappelijks waar iedereen bij betrokken is.

De dienst werd enorm goed bezocht met een volledig uitverkochte kerk. De aanwezige gasten konden genieten van het 50-koppige Canticum Novum koor dat de Krönungsmesse van Mozart zong.

Alkmaar Centraal