… LOL …

“De Kerk moet homo’s en lesbiennes meer respecteren, ook in hun seksualiteitsbeleving.” Deze woorden worden toegeschreven aan kardinaal Jozef De Kesel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel. De Belgische kerkleider zou tijdens een ontmoeting met de Mechelse LGBT-vereniging HLWM hebben gezegd dat zijn visie op homoseksualiteit minder streng is dan de officiële kerkelijke leer, dat die leer niet meer houdbaar is en dat hij niets tegen het civiele homohuwelijik heeft.

Het anderhalf uur durend gesprek met vertegenwoordigers van HLWM vond op 24 april plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. De Kesels woordvoerder Geert De Kerpel benadrukt tegenover de KRO dat het een persoonlijk gesprek was en geen interview; de zegsman wil op de inhoud van het door opgetekende HLWM-verslag van dit gesprek dan ook geen commentaar geven.

“Het officiële standpunt van Rome luidt dat homoseksualiteit ‘ongeordend gedrag’ is, wegens niet volgens de normale orde, waarbij seksualiteit gericht is op de voortplanting”, zegt De Kesel in het door HLWM opgetekende verslag van het gesprek. “Iedereen voelt aan dat dat officiële standpunt niet meer houdbaar is. Paus Franciscus zei een poos geleden over holebi’s: ‘Wie ben ik om mensen die God zoeken te veroordelen?’ Dat is niet niks, die uitspraak. Die woorden waren tien jaar geleden ondenkbaar. Ze getuigen van zijn persoonlijke overtuiging. Franciscus heeft zijn stempel gedrukt. Dat valt niet zomaar terug te draaien. Ook niet onder een nieuwe paus. Al geef ik toe dat Franciscus’ woorden niet overal in goede aarde vielen.”

De HLWM-redacteur schrijft dat de kardinaal een heel parcours heeft afgelegd als het gaat over denken over homo’s en lesbiennes. Vervolgens wordt De Kesel wederom sprekende opgevoerd: “Twintig jaar geleden zou ik daar anders over gesproken hebben dan nu het geval is. Ik zou toen meer de officiële leer van de Kerk hebben gevolgd. Ik kijk er nu veel ‘begrijpender’ tegenaan. Waarbij respect centraal staat.”

“De Kerk heeft tijd nodig om homoseksualiteit te leren begrijpen. Vergelijk het met vroeger, toen men psychisch gestoorde mensen in de gevangenis stopte, omdat men het fenomeen van geestesgestoordheid niet begreep. De Kerk stond tot voor kort erg afwijzend tegenover homo’s en lesbiennes. Maar dat was niet anders dan de maatschappij in haar geheel. Zeker in Europa is er veel ten goede veranderd, maar de Kerk in vooral Afrika en Azië en in delen van Oost-Europa is nog niet mee. Maar ook die meningen moeten we respecteren.”

Volgens de HLWM-redacteur heeft de kardinaal niets tegen homo’s en lesbiennes die seks met elkaar hebben. “Maar dat moet wel gebeuren in het kader van een relatie waarin eerlijkheid, standvastigheid en trouw centraal staan. Ik ben zeker niet voor promiscue gedrag, niet voor holebi’s, maar ook niet voor hetero’s”, zou De Kesel hebben gezegd.

Over het homohuwelijk zou de kardinaal hebben gezegd: “Laat met duidelijk zijn: ik heb absoluut niets tegen het burgerlijk homohuwelijk. Maar ik heb wel bezwaren tegen een kerkelijk homohuwelijk. Het sacrament van het kerkelijk huwelijk is iets tussen een man en een vrouw, met het oog op de voortplanting. Dat is niet het geval bij homo’s en lesbiennes.”

Of een kerkelijke zegening tussen geliefden van personen van gelijk geslacht wel mogelijk is, zegt De Kesel volgens HLWM: “Zegening is misschien niet het juiste woord. Omdat het te veel lijkt op de ‘inzegening’ van een huwelijk. Ik zou eerder over ‘dankviering’ of ‘gebedsviering’ spreken. Maar ik geef toe dat in de kerk de regels voor de omgang met gescheiden mensen duidelijker vastliggen dan die voor homo- of lesbiennekoppels. De regels voor die laatste groep zijn nog in volle ontwikkeling. (…). Een kerkelijk gebed voor een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen is zeker mogelijk, zolang dat niet op een kerkelijk huwelijk begint te lijken. Een uitwisseling van ringen kan daarom bijvoorbeeld niet.”

KRO