De Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika is na een plenaire vergadering met het voorstel gekomen om een bisschoppensynode over het thema ‘Vrouwen’ te houden. Dat meldt de Vaticaanse krant L’Osservatore Romano vandaag.

Begin vorige maand bespraken de leden van de commissie, 17 kardinalen en bisschoppen, over de situatie van de vrouw in kerk en maatschappij. Daarvoor waren 14 vrouwen uit Latijns-Amerika uitgenodigd. De conclusie was dat er een bewustzijnsverandering in de kerk moet komen.

“De Katholieke Kerk, die het voorbeeld van Jezus volgt, moet vrij zijn van alle voordelen, stereotyperingen en discriminatie jegens vrouwen”, aldus het begin van de verklaring van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Verder in het document gaat het onder meer over de achtergestelde positie van vrouwen bij armen, inheemse en Afro-Amerikaanse groepen.

De commissie stelt ook dat vrouwen actief moeten worden betrokken bij het vormingsproces van priesters, zodat de toekomstige clerici optimaal hun voordeel kunnen doen met het “vrouwelijke genie”.

In het najaar van 2019 vindt in Vaticaanstad een bijzondere assemblee van de Bisschoppensynode plaats. Die zal volledig gewijd zijn aan de ecologische en sociale problematiek van het Amazonegebied.

KRO