Zoals verleden jaar, gebeurt de processie op de zondag na sacramentsdag, nl. 3 juni 2018, en trekt van de Sint-Jacobskerk naar de kathedraal. De Mis van 10u is verplaatst naar 11u.

De processie trekt uit van 12u15 tot 12u45 door de volgende straten: Sint-Jacobstraat, Lange Klarenstraat, Meir, Meirbrug (Noorderkant), Eiermarkt, Melkmarkt, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat. Op het einde, wordt de zegen met het Allerheiligste gegeven in de kathedraal.

Waarom komen we op straat in processie met een monstrans en een geconsacreerde hostie? Ten eerste omdat we in de reële aanwezigheid in de heilige Hostie geloven van Jezus, de Zoon van God. Vervolgens, omdat we niet bang zijn om ons geloof te laten zien aan onze stadsgenoten.

Gesterkt door de Communie die we ontvingen en op weg naar het hemelse Vaderland, herkennen we ons in het volk van God dat door de woestijn heeft gestapt op weg naar het beloofde land, geleid door Mozes en met het manna als brood uit de hemel. De geestelijke betekenis van de processie is dat Jezus ons vergezelt op de weg naar het hiernamaals en zich geeft aan ons als voedsel voor onze ziel.

Alle gelovigen, in het bijzonder ook onze jongeren, worden van harte uitgenodigd om met ons mee op tocht te gaan. Van harte welkom!

Gegevens:

  • datum: 3 juni 2018, zondag na sacramentsdag
  • 11:00 – Mis in Sint-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen
  • 12:15 – Vertrek van de processie van de Sint-Jacobskerk
  • 12:45 – Aankomst van de processie in de kathedraal, zegen met het H. Sacrament

bron: website parochie Sint-Jacobus te Antwerpen