Kardinalen en behoudende katholieken maken zich grote zorgen over de koers van de Kerk. Dat bleek zaterdag tijdens een bijeenkomst in Rome onder de titel ‘Katholieke Kerk, waar ga je heen?’

De bijeenkomst was een wens van de vorig jaar overleden kardinaal Carlo Caffarra, één van de vier bekende ‘dubia-kardinalen’. Onder de deelnemers waren de twee andere overgebleven ondertekenaars, Raymond Burke en Walter Brandmüller.

Aan het slot van de bijeenkomst werd een verklaring gepresenteerd die het debat over de communie voor hertrouwd gescheidenen een bedreiging noemt voor het geloof en de eenheid van de Kerk. Iedereen die een nieuw burgerlijk huwelijk aangaat naast een al bestaande kerkelijke huwelijksband is “in objectieve tegenspraak met de wet van God” en kan niet deelnemen aan de communie, aldus de verklaring.

In zijn bijdrage waarschuwde kardinaal Brandmüller tegen het gelijkstellen van de publieke opinie met het “geloofsaanvoelen van de gelovigen”. Om echt als een katholieke stem te worden gehoord vraagt heiligheid. In de geschiedenis van het christendom vormden de echte gelovigen vaak een minderheid, aldus de oud-voorzitter van de Pauselijke Commissie voor de Historische Wetenschap.

Kardinaal Burke benadrukte dat het Leergezag van de paus stoelt op zijn gehoorzaamheid aan Christus. De paus kan de kerkelijke wet alleen in zoverre interpreteren dat die optimaal tot zijn recht komt, maar mag die niet ondermijnen.

Hulpbisschop Athanasius Schneider van Kazachstan noemde onwetendheid of minachting voor de waarheid als oorzaak van talrijke misstanden. Door de geschiedenis heen heeft de duivel het pauselijk leergezag zelfs tijdelijk verduisterd en verwarring gecreëerd in de Kerk. Elke paus moet zich ervan bewust zijn dat hij niet de ‘eigenaar van het instituut van de waarheid’ is, maar alleen zijn dienaar, aldus Schneider.

Kardinalen Brandmüller en Burke ondertekenden in november 2016 samen met de inmiddels overleden kardinalen Joachim Meisner en Carlo Caffarra de zogenaamde ‘Dubia-brief’. Daarin vroegen ze paus Franciscus om enkele punten in zijn schrijven Amoris laetitia over huwelijk en gezin te verduidelijken. Dit verzoek, dat is ondersteund door rond een miljoen katholieken, is “tot vandaag niet gehonoreerd”, aldus de verklaring.

Katholiek Nieuwsblad