De trappisten van de abdij van Notre-Dame de Saint-Rémy hebben een rechtszaak gewonnen die draait om het water waarmee hun beroemde bier wordt gebrouwen. Het water van de Waalse paters lijkt vooralsnog gered.

De trappist uit het Belgische Rochefort wordt gebrouwen in de abdij Notre-Dame de Saint-Rémy. Het water voor het bier komt van de Tridaine-bron in de nabijgelegen steengroeve. Rochefort is een van de elf trappistenbrouwerijen ter wereld, waarvan er zes in België staan en twee in Noord-Brabant.

Een officieel trappistenbier moet door monniken van de orde der cisterciënzers binnen de muren van het klooster worden gebrouwen. De opbrengst is uitsluitend voor het levensonderhoud van de paters en het onderhoud van de abdij. De Waalse monniken vrezen dat de smaak van het water, en daarmee hun bruine bier, wordt aangetast door de boringen van de Belgische multinational Lhoist.

De Belgische Raad van State heeft nu de vergunning geschorst waarmee de grootste kalkproducent ter wereld vlakbij hun klooster een groeve wilde uitdiepen om nieuwe watervoorraden aan te boren. Volgens de paters bracht die operatie de waterkwaliteit in gevaar.

Lhoist meent dat de werkzaamheden de waterkwaliteit niet in gevaar brengen en dus géén gevaar vormen voor het voortbestaan van de trappist. Het bedrijf heeft bovendien altijd beweerd dat de uitbreiding levensnoodzakelijk is voor het voortbestaan van zijn activiteiten tot 2045.

Lhoist was al aan de voorbereidingen begonnen maar moet het werk nu stilleggen. Volgens het bedrijf staan er honderden banen op het spel en is er geen risico voor het trappistenbier. De paters gaven eerder aan ‘alle mogelijke juridische middelen’ te willen gebruiken om het bedrijf te stoppen.

AD