Sint-Veronica of Berenice was volgens de Acta Sanctorum een christen uit Jeruzalem, die Jezus Christus een doek aanbood om het zweet en bloed van zijn gezicht te vegen terwijl hij zijn kruis te Golgotha opdroeg. Haar naamdag is op Vastenavond, de dinsdag voor Aswoensdag. Ook worden 4 februari (volgens de Bollandisten), 9 en 12 juli als gedenkdag genoemd. De zesde statie van de Via Crucis is aan haar gewijd. Veronica is de patrones van de fotografen.

Overlevering

Volgens de overlevering werd bij het afvegen het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op de doek ingeprent. Haar naam is een samenstelling van vera en icon hetgeen waar beeld betekent.
In het katholicisme gaat men ervan uit dat Veronica met haar doek keizer Tiberius van het Romeinse Rijk van een slepende ziekte genas, waarop de keizer Pontius Pilatus in ballingschap stuurde. Deze doek – een belangrijk relikwie in de Katholieke Kerk – bevindt zich momenteel in het beeld van de Heilige Veronica in de Sint Pietersbasiliek in Rome. Kerken in Milaan, Jaén (Spanje) en Manoppello (Abruzzen) beweren echter ook de doek in hun bezit te hebben. De doek zou tijdens de plundering van Rome in 1527 in een herberg verkocht geweest zijn.

Wikipedia