Welkom

Welkom op deze website met daarin opgenomen mijn database van miscomposities ten behoeve van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk. Aan de bovenzijde kan een keuze worden gemaakt om toegang te krijgen tot de verschillende categorieën van miscomposities, gerangschikt naar beginletter van de componist. U kan contact opnemen met de webmaster indien u vragen of interesse heeft in deze database opgenomen partituren. – Bedankt voor uw bezoek!

Gratis downloads

het is mogelijk vanaf deze website gratis bladmuziek en harmonisaties van “volkszangliederen” en een beperkt aantal missen te downloaden. Volg hiervoor deze link. De bestanden zijn opgemaakt in PDF-format. Om een lied te zoeken wordt gebruik gemaakt van een solmisatieschema. De miscomposities staan in een aparte directory.

Een solmisatieschema is een middel voor het weergeven van de melodielijn van de beginregel van een lied. Hiervoor wordt het systeem van de relatieve notennamen (do, re mi, etc.) gebruikt. Indien men de tekst van een lied niet weet, maar wel de muziek, heeft men met een solmisatieschema een zoekmogelijkheid. Op deze site wordt het solmisatieschema gebruikt om liederen met dezelfde melodie te kunnen vinden en te presenteren.

Bij het opzoeken/noteren van de melodie via dit schema wordt geen rekening gehouden met de maat, waarde van de noten, etc. De eerste regel van de melodie wordt herleid tot een reeks van cijfers. Er wordt daarvoor een vereenvoudigde versie gebruikt waarin er geen rekening wordt gehouden met verhogingen of verlagingen. Een toon die in een lager octaaf dan de do ligt, wordt niet afwijkend aangegeven (zoals elders wel eens gebruikelijk kan zijn). Het gaat hier slechts om een zoekhulp.

Systematiek: zoek eerst de grondtoon van de melodie. Dit is de do=1. De intervallen (toonsafstanden) krijgen de bijpassende cijfers:

  • secunde = re = 2
  • terts = mi = 3
  • kwart = fa = 4
  • etc.